Recente ontwikkelingen in het insolventierecht

Recente ontwikkelingen in het insolventierecht

Webcast: 26/08/2021

Diederik Bruloot

foto van de spreker Diederik Bruloot

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: 2020-06803
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

In de nasleep van de coronamoratoria bracht de wet van 21 maart 2021 verschillende wijzigingen aan in Boek XX WER. In het bijzonder werd ervoor geopteerd om de toegangsdrempel tot de gerechtelijke reorganisatie opnieuw wat te verlagen en werd de nieuwe procedure van het “voorbereidend akkoord”  ingevoegd. Ondertussen zorgde ook het Grondwettelijk Hof voor wat deining door andermaal tussen te komen in het leerstuk van de kwijtschelding/verschoonbaarheid. Tot slot staan ook een aantal meer ingrijpende wijzigingen van het insolventierecht voor de deur in het licht van het arrest Plessers van het Hof van Justitie en de nakende omzetting van een belangrijke Europese richtlijn inzake insolventierecht.

Tijdens dit webinar komen o.m. de volgende aspecten aan bod:

• Wet van 21 maart 2021 Aanstelling gerechtsmandataris i.g.v. onbestuurbaarheid
 Verlaging toegangsdrempel gerechtelijke reorganisatie
 Voorbereidend akkoord
       concept
       toepassingen
       aandachtspunten gerechtsmandataris

• KwijtscheldingGwH 22 april 2021: vervaltermijn 3 maand is ongrondwettig
impact voor lopende dossiers
Andere ontwikkelingen inzake kwijtschelding
• Aanpassing GROGG-procedure n.a.v. zaak Plessers

• Omzetting EU Richtlijn herstructurering en tweede kans Krachtlijnen van de richtlijn
 Eerste contouren van de Belgische omzetting

Zomer van Lexalert
Programma
24/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Rangregeling van zekerheden bij faillissement en werking van de pandwet Diverse topics binnen het strafrecht

 
13.00 – 16.00 uur 13.00 – 17.00 uur
- Overzicht burgerlijk bewijsrecht: stand van zaken en actuele ontwikkelingen - Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen
25/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Dé valkuilen ontslagdossier ! Actuele knelpunten, do’s & dont’s. Een noodzakelijke update ! Do’s & dont’s bij het opzetten , reorganiseren en beëindigen van distributierelatie of -netwerk
13.00 – 16.00 uur
Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure Update inzake executierecht: uitvoerbaarheid bij voorraad en verbeurte van dwangsommen
26/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Faillissement: praktische benadering vanuit de het standpunt van het personeel Het ABC van het omgevingsrecht: van Afvalstof tot Zonevreemde woning
13.00 – 16.00 uur
Recente ontwikkelingen in het insolventierecht Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.
27/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
De oplevering, gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid in het appartementsgebouw Deontologie van de advocaat, algemeen kader en recente topics
13.00 – 16.00 uur
Opschortende en ontbindende voorwaarden Algemeen overzicht 'Nieuw goederenrecht'
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  26/08/2021 13:00:00 16:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

Deelname aan 1 sessie van de reeks Zomer van Lexalert bedraagt € 169 (excl btw).
Bij inschrijven op hetzelfde ogenblik op verschillende sessies gelden onderstaande bedragen.
- 2 sessies = 158 euro (excl btw) per sessie
- 3 sessies = 139 euro (excl btw) per sessie
- vanaf 4 sessies = 121 euro (excl btw) per sessie

Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie