Rangregeling van zekerheden bij faillissement en werking van de pandwet

Rangregeling van zekerheden bij faillissement en werking van de pandwet

Dave Mertens
Schoups

foto van de spreker Dave Mertens

Sam Ledent
Schoups

foto van de spreker Sam Ledent

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-06794
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

De coronamaatregelen vormen een aanslag op de liquiditeit van tal van ondernemingen. 
De relaties met onbetaalde leveranciers, kredietverstrekkers en andere commerciële partners komen hierdoor onder zware druk te staan. Wie niet correct betaald wordt, ziet vaak geen andere optie dan de kraan dicht te draaien om zelf geen averij op te lopen.
De andere partij zakt hierdoor alleen maar dieper weg. Finaal verliezen beide partijen. 

Zo ver hoeft het in vele gevallen evenwel niet te komen. 

Zekerheden zijn de geschikte instrumenten om het vertrouwen te herstellen en te voorkomen dat commerciële relaties op de klippen lopen. Tegelijk blijven ze uiteraard het instrument bij uitstek om de betaling van een schuldvordering veilig te stellen wanneer de schuldenaar toch kapseist. 
Met de op 1 januari 2018 in werking getreden nieuwe Pandwet heeft de wetgever alvast het pad geëffend voor creatieve oplossingen op maat.  
Naast zekerheden, die bedongen moeten worden, zijn er verschillende voorrechten die voortvloeien uit de wet omwille van de behoefte aan bijzondere bescherming van bepaalde schuldeisers. Ook de wettelijke voorrechten bewijzen volop hun nut in deze moeilijke economische tijden.  
 
Mr. Dave Mertens en mr. Sam Ledent bespreken tijdens dit webinar de verschillende zekerheidsrechten en voorrechten en hun belangrijkste principes. Niet enkel de bekendste zekerheden zoals de hypotheek en het pand maar ook iets minder gekende zekerheden, onder meer het retentierecht en het eigendomsvoorbehoud, komen aan bod. Daarbij wordt stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten voor schuldeisers opdat hun zekerheden geldig tot stand komen en doorwerken in geval van faillissement. Uiteraard wordt, waar van toepassing, de nieuwe Pandwet besproken. Tot slot worden mogelijke conflicten tussen zekerheden en voorrechten die betrekking hebben op hetzelfde goed aangehaald en worden de regels van de rangregeling erop toegepast, zoals de curator dit zal doen bij faillissement. 

Zomer van Lexalert
Keuze uit 16 seminaries
 
 Zomer van Lexalert
Programma
24/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Rangregeling van zekerheden bij faillissement en werking van de pandwet Diverse topics binnen het strafrecht
13.00 – 16.00 uur 13.00 – 17.00 uur
- Overzicht burgerlijk bewijsrecht: stand van zaken en actuele ontwikkelingen - Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen
25/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Dé valkuilen ontslagdossier ! Actuele knelpunten, do’s & dont’s. Een noodzakelijke update ! Do’s & dont’s bij het opzetten , reorganiseren en beëindigen van distributierelatie of -netwerk
13.00 – 16.00 uur
Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure Update inzake executierecht: uitvoerbaarheid bij voorraad en verbeurte van dwangsommen
26/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Faillissement: praktische benadering vanuit de het standpunt van het personeel Het ABC van het omgevingsrecht: van Afvalstof tot Zonevreemde woning
13.00 – 16.00 uur
Recente ontwikkelingen in het insolventierecht Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.
27/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
De oplevering, gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid in het appartementsgebouw Deontologie van de advocaat, algemeen kader en recente topics
13.00 – 16.00 uur
Opschortende en ontbindende voorwaarden Algemeen overzicht 'Nieuw goederenrecht'
 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

Deelname aan 1 sessie van de reeks Zomer van Lexalert bedraagt € 169 (excl btw).
Bij inschrijven op hetzelfde ogenblik op verschillende sessies gelden onderstaande bedragen.
- 2 sessies = 158 euro (excl btw) per sessie
- 3 sessies = 139 euro (excl btw) per sessie
- vanaf 4 sessies = 121 euro (excl btw) per sessie

Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie