Ondernemingen in moeilijkheden, de juridische context van insolventie versus de toepassing in de praktijk !

Ondernemingen in moeilijkheden, de juridische context van insolventie versus de toepassing in de praktijk !

Bart Van Coile
Van Coile & Partners & Voorzitter ITAA

foto van de spreker Bart Van Coile

Dominique De Marez
Eubelius

foto van de spreker Dominique De Marez

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00116
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Insolventiewetgeving, juridische context versus de realiteit van de praktijk!
Bart Van Coille
(voorzitter ITAA) en Dominique De Marez (Eubelius) toetsen de huidige insolventiewetgeving aan de concrete toepassing in de praktijk.  Of de insteek van de jurist versus de accountant als eerste adviseur van de onderneming.

Praktische implicaties hervorming insolventierecht & belangrijke rol accountant.
- De verlaging van de drempel tot gerechtelijke reorganisatie
- Wanneer en hoe optreden bij vaststelling van de” knipperlichten van een bedrijf in moeilijkheden ?
- Hoe moet de accountant preventief optreden?
- Wanneer moet de accountant de onderneming in moeilijkheden melden?
- Wat zijn de gevolgen van de melding zowel juridisch als qua bedrijfsvoering en rol accountant ?
- Aansprakelijkheid accountant !?
- Hoe en wanneer moet de bijstandsopdracht van de accountant concreet ingevuld worden?
- Hoe de procedure gerechtelijke reorganisatie doorlopen?
- De fiscale gelijktrekking van de waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen
- Hoe verloopt een kwijtschelding en wat zijn de concrete gevolgen
- Voorbereiding minnelijk/collectief akkoord
- De aansprakelijkheid van bestuurders

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie