Nieuwe “Una via”-regeling, in welke mate in de praktijk toegepast !?

Nieuwe “Una via”-regeling, in welke mate in de praktijk toegepast !?

Christophe Dillen
Tiberghien

foto van de spreker Christophe Dillen

Vincent Vercauteren
Tiberghien

foto van de spreker Vincent Vercauteren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00106
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Het vermijden van een dubbele bestraffing.
“Una via”
impliceert het depenaliseren van lichte fiscale misdrijven en beoogt een efficiënter vervolgingsbeleid.
Het “una via”-principe is gebaseerd op het zogenaamde non bis in idem-beginsel dat impliceert dat iemand niet tweemaal voor dezelfde feiten kan worden bestraft.
Het vermijden van een dubbele bestraffing werd verankerd in de fiscale wetboeken.
De strafrechter wordt (noodgedwongen) ook een fiscale rechter, die bij een burgerlijke partijstelling van de fiscus zal moeten oordelen over de burgerlijke (fiscale) belangen.
In beginsel wordt de verbeurdverklaring van reeds ‘spontaan’ betaalde ontdoken belastingen als vermogensvoordeel voortaan uitgesloten.
Aangezien de nieuwe una via-regeling al even “gebruiksklaar” is, rijst de vraag in welke mate deze ook effectief in de praktijk wordt/zal worden toegepast?

Invulling begripernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd’.
Bij Wet van 5 mei 2019 werden wijzigingen aangebracht aan de una via-procedure in het fiscaal strafrecht. Het una via-overleg werd verfijnd en beperkt tot “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”, een begrip dat (eindelijk) (min of meer) werd ingevuld.  De Wet trad in werking op 1 januari 2020.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie