Meldingsplicht intermediairs/adviseurs voor grensoverschrijdende constructies, praktisch toepassing !

Meldingsplicht intermediairs/adviseurs voor grensoverschrijdende constructies, praktisch toepassing !

Pieter-Jan Wouters
EY

foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-03148
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Adviseurs/intermediairs moeten grensoverschrijdende constructies melden !
Intermediairs, adviseurs zijn verplicht informatie over grensoverschrijdende constructies aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken.  Grensoverschrijdende constructies waarvan zij kennis hebben, die ze bezitten of die ze controleren.
Bovendien zijn ze verplicht alle 3 maanden een bijgewerkt periodiek verslag op te stellen voor de nieuwe meldingsplichtige inlichtingen.

Wat zij de implicaties van de meldingsplicht !
-
Welke constructies
vallen onder de meldingsplicht?
- Aan welke kenmerken moet die constructie voldoen?
- Hoe ruim worden de wezenskenmerken (“hallmarks”) geïnterpreteerd door de belastingadministratie (in de FAQ)?
- Wat is het nut van de “main benefit test”?
- Hoe moet aan deze tegenbewijsregeling worden voldaan? In welke gevallen geldt dit tegenbewijs niet?
- Welke tussenpersoon of adviseur moet melden?
- Gaat het hier ook over natuurlijke personen?
- Wat gebeurt er met verschillende tussenpersonen? Of met buitenlandse tussenpersonen?
- Worden “interne” adviseurs (bv. in-house tax team of shared service center) ook gelijkgesteld met tussenpersonen in een constructie?
- Kunnen tussenpersonen zich onttrekken aan de verplichting (bv. beroepsgeheim)?
- Hoe zit het met het beroepsgeheim ? Wat is concreet het standpunt van ITAA hieromtrent?
- Heeft de accountant meldingsplicht ?  Hoe zit het met advocaten ?
- Wat moet worden gerapporteerd en wanneer?
- Hoe loopt concreet het indieningsproces via MyMinFin?
- Wat gebeurt er met de gerapporteerde informatie?
- Welke sancties kunnen worden opgelegd?
- …
-
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie