Hoe overdracht vennootschapsvermogen naar privaat vermogen fiscaal optimaliseren ?!

Hoe overdracht vennootschapsvermogen naar privaat vermogen fiscaal optimaliseren ?!

Pieter-Jan Wouters
EY

foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-04090
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering, VVPRbis, uitkeringen met schuldfinanciering, uitkering in natura, …
Hoe kunnen vennootschappen nog uitkeringen uit het vennootschapsvermogen doen op een fiscaalvriendelijke manier sinds de invoering van het WVV en de overeenkomstige aanpassingen in het WIB92?
- Invoering van een dubbele uitkeringstest: wat betekent dit in de praktijk? Wat zijn de sancties bij niet-naleving?
- VVPRbis versus liquidatiereserve: wat geniet de voorkeur?
- Wat is de impact van uitkeringen uit het vennootschapsvermogen op de toepassing van COVID-19 steunmaatregelen
- Wat is de impact van het WVV op de fiscale “pro rata” allocatieregels bij kapitaalverminderingen? Blijft alles bij het oude?
- Verwerving van eigen aandelen versus de uittreding of uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen: waarom is dit onderscheid (fiscaal) relevant?
- Hoe kan het fiscaal risico van uitkeringen met schuldfinanciering worden ingeperkt? Wat leert ons de recente rechtspraak?
- Wat met uitkeringen in natura (bv. onroerende goederen)?

 
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie