Hoe onderneming beschermen tegen gevolgen, huwelijk, samenwonen, echtscheiding ?

Hoe onderneming beschermen tegen gevolgen, huwelijk, samenwonen, echtscheiding ?

Griet Ceenaeme
Opus Vitae

foto van de spreker Griet Ceenaeme

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00115
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Scheiden doet ook onderneming lijden ook !
De interactie van het huwelijksvermogensrecht en het vennootschapsrecht is niet altijd evident.  In de praktijk worden de gevolgen vaak over het hoofd gezien. Bij echtscheiding kan dit onverwachte financiële gevolgen hebben die hadden kunnen vermeden worden indien hierop correct was geanticipeerd.

Impact huwelijk/samenwonen/echtischeiding op bestuur onderneming.
- Gevolgen inbreng vanuit gemeenschappelijk vermogen bij oprichting vennootschap
- Wie kan het stemrecht uitoefenen over de aandelen ?
- Wie heeft recht op dividend, opbrengsten?  Quid met reserveringen in de vennootschap?
- Quid bij terugbetaling inbreng? Terugbetaling rekening-courant ?
- Hoe kan men het vermogensrechtelijk statuut van aandelen bewijzen?
- Onderscheid vermogensrechten en lidmaatschapsrechten.
- Is de toestemming van de andere partner nodig om te beschikken over de aandelen?
- Moet de andere partner toestemming geven om een bestuurdersmandaat op te nemen?
- Heeft de echtgenoot toegang tot de algemene vergadering?
- Quid bij echtscheiding?
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie