Hoe fiscaal optimaal onroerend goed uit de vennootschap halen?

Hoe fiscaal optimaal onroerend goed uit de vennootschap halen?

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

Uitbreng via overeenkomst, besluit, terugbetaling, van rechtswege.
In tegenstelling tot de inbreng wordt de uitbreng niet wettelijk gedefinieerd.   In de praktijk verwijst een uitbreng naar de overdracht van een vermogensbestanddeel door een vennootschap aan haar aandeelhouders.  De uitbreng is dan ook een vlag die vele ladingen dekt.   Tijdens dit seminarie bespreken we de overdracht van een onroerend goed via een overeenkomst onder bezwarende titel (koop, verdeling), via een besluit (ontbinding/vereffening, terugbetaling inbreng/kapitaalvermindering, dividend) en tenslotte van rechtswege (door natrekking).  

Fiscaal en boekhoudkundig
Bij de fiscale behandeling besteden we telkens aandacht aan zowel de inkomstenbelasting, de btw als het registratierecht.  Op basis van concrete voorbeelden worden de belangrijke aandachtspunten toegelicht.
- Moeten latente meerwaarden altijd boekhoudkundig uitgedrukt worden?
- Zijn de latente meerwaarden belastbaar in de vennootschapsbelasting?
- Zo ja, kan een liquidatiereserve aangelegd worden?
- Wat met de roerende voorheffing?
- Kan een uitbreng onderworpen worden aan de btw?
- Moet de afgetrokken btw herzien worden bij een uitbreng?
- Is het verkooprecht verschuldigd op een uitbreng?
- Moet steeds de volle eigendom uitgebracht worden of kan de vennootschap een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht voorbehouden?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie