Hervorming Insolventierecht, noodzakelijke update. Recente wetgeving en rechtspraak !

Hervorming Insolventierecht, noodzakelijke update. Recente wetgeving en rechtspraak !

Dominique De Marez
Eubelius

foto van de spreker Dominique De Marez

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-04530
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Het insolventierecht na de hervorming.
Centraal in dit seminarie is de hervorming van het insolventierecht (wet van 21 maart 2021) met o.a. het ‘Voorbereidend akkoord’.   
Dit seminarie analyseert tevens de recente rechtspraak.  Daarnaast gaan wij tevens in op de maatregelen in het insolventierecht naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Welke middelen hebben schuldeisers bij reorganisatie schuldenaar?
Dit seminarie analyseert de herstructurering van een onderneming in moeilijkheden zowel vanuit het oogpunt van de onderneming als van de schuldeiser.
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak, o.a. inzake de toegang tot gerechtelijke reorganisatie en voorbereiding minnelijk/collectief akkoord.

Hervorming insolventierecht en recente rechtspraak.
- De verlaging van de drempel tot gerechtelijke reorganisatie
- Het ‘Voorbereidend akkoord’
-
De fiscale gelijktrekking van de waardeverminderingen en voorzieningen op schuldvorderingen
- Diverse aspecten van de faillissementsprocedure
- De kwijtschelding
- Rechtspraak over diverse aspecten van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
- Voorbereiding minnelijk/collectief akkoord
- De aansprakelijkheid van bestuurders
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie