Fiscale fraude, een strafrechtelijk risico! De praktijk (fiscaal) strafdossier: verloop, onderzoeksmaatregelen, plea bargaining, verdediging.

Fiscale fraude, een strafrechtelijk risico! De praktijk (fiscaal) strafdossier: verloop, onderzoeksmaatregelen, plea bargaining, verdediging.

Stijn De Meulenaer
Everest Fraud

foto van de spreker Stijn De Meulenaer

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-02840 - in aanvraag
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Mogelijkheden en knelpunten verloop (fiscaal) strafdossier.
Dit praktijkseminarie analyseert het verloop van een (fiscaal) strafdossier.  Op basis van concrete aandachtspunten analyseert Stijn De Meulenaer volgende onderwerpen:
- Aanvang dossier: hoe start dit?
- Verloop onderzoek, met aandacht voor verhoor en inzage en onderzoeksmaatregelen
- Bespreking mogelijkheid minnelijke schikking en plea bargaining
- Bespreking mogelijkheden bij strafrechtelijke verdediging (met focus op witwassen).

Concrete uitwerking Fiscaal strafrecht en fiscale strafprocedure
Fiscaal strafrecht

- Het strafrechtelijk risico toegelicht
- Fiscaal strafrecht in de praktijk, met specifieke aandacht voor
  -- Enkele fiscale misdrijven, met casus
  -- Witwasmisdrijven, met casus
Fiscale strafprocedure
- Het fiscaal strafonderzoek
  -- Opsporingsonderzoek vs gerechtelijk onderzoek
  -- De rol van de fiscus tijdens het onderzoek (una via)
  -- Het verhoor: bespreking van verschillende mogelijkheden
  -- De mogelijkheden tot tussenkomst voor de verdachte
     --- inzage
     --- bijkomend onderzoek
  -- Beëindiging van het strafonderzoek
- De minnelijke schikking
- De voorafgaande erkenning van schuld
- Het vonnisgerecht
  -- De strafvordering - Bestraffing met bijzondere aandacht voor de verbeurdverklaring
  -- De burgerlijke vordering - De fiscus als burgerlijke partij
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie