Fiscaalrechtelijke gevolgen kapitaalloze vennootschap ! Wat met VVPRbis, inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering, … ?

Fiscaalrechtelijke gevolgen kapitaalloze vennootschap ! Wat met VVPRbis, inkoop eigen aandelen, kapitaalvermindering, … ?

Peter Verbanck
Verbanck, Plas & Partners

foto van de spreker Peter Verbanck

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00109
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

‘Kapitaal’ na de invoering van het WVV
Op 1 mei 2019 is het nieuwe WVV in werking getreden. De meest opvallende nieuwigheid in het WVV is de afschaffing van het kapitaalbegrip in de BV. De Wet van 17 maart 2019, BS 10 mei 2019, heeft de federale fiscale bepalingen aangepast aan dit nieuwe WVV.

Gevolgen afschaffing kapitaalbegrip in vennootschapsrecht.
In dit seminarie analyseren wij de fiscaalrechtelijke gevolgen van de afschaffing van het kapitaalbegrip in het vennootschapsrecht.
- het nieuwe fiscale kapitaalbegrip
- het kapitaal, het gestort kapitaal, de kapitaalvermindering en de VVPRbis-regeling
- inkoop eigen aandelen binnen het nieuwe WVV en de nieuwe fiscaalrechtelijke behandeling ervan.

Kapitaalvermindering belastbaar !
Sinds 2018 kunnen fiscale kapitaalverminderingen gedeeltelijk belastbaar zijn doordat ze voortaan deels aangerekend moeten worden op bepaalde reserves. Maar dat begrip is intussen geschrapt uit het vennootschapsrecht (toch voor de BV(BA) en de CV(BA).  Is die fiscale bepaling bijgevolg inhoudsloos geworden? Heeft de invoering van het WVV daardoor onvermoede fiscale gevolgen

Aftrek kosten kapitaalvermindering ?
Verder analyseren wij ook de problematiek van de aftrek van kosten die verband houden met de financiering van een kapitaalvermindering.  Met bijzondere aandacht voor de recente visie van het Hof van Cassatie.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie