De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

De Zorgvolmacht: wanneer en hoe opstellen, de mogelijkheden en beperkingen !

Rinse Elsermans
Cazimir

foto van de spreker Rinse Elsermans

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-02237 - in aanvraag
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Regeling op maat voor beheer vermogen wanneer iemand onbekwaam wordt.
Om te voorkomen dat bij onbekwaamheid het beheer van het vermogen in ‘vreemde’ handen komt, kan een zorgvolmacht gemaakt worden. Inmiddels hebben meer dan 150.000 Belgen een zorgvolmacht opgemaakt, om op die manier te verzekeren dat de beslissingen over het vermogen en de persoon zullen worden genomen door de nauwe vertrouwenspersoon die daartoe het best in staat is.

Waarom een zorgvolmacht en wat zijn de modaliteiten ?
- Wanneer is het zinvol om een zorgvolmacht te geven? Is een klassieke bankvolmacht niet voldoende?
- Wie kan een zorgvolmacht opmaken ?
- Wie kan worden aangesteld als lasthebber?
- Wie neemt beslissingen over het vermogen zoals
   -- het beheer van de rekeningen,
   -- het innen van de schuldvorderingen,
   -- het schenken van goederen aan kinderen of partner,
   -- het sluiten van een erfovereenkomst of
   -- de opmaak van een testament ?
- Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een zorgvolmacht ?
- Ongewenste inmenging wordt vermeden, maar zijn er voldoende waarborgen tegen misbruik?
- Kan u conventionele controlemechanismen inbouwen?
- Wanneer treedt een zorgvolmacht in werking?
- Heeft de zorgvolmacht een definitief karakter?
- Is de tussenkomst van een notaris (steeds) vereist?
- Wat gebeurt er met oude volmachten van voor de wet die de zorgvolmachten heeft ingevoerd?
- Evaluatie van de wet van 17 maart 2013 na 7 jaar.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie