De limieten en valkuilen van het ontslag dringende reden !

De limieten en valkuilen van het ontslag dringende reden !

Herman Buyssens
Buyssens Advocaten Sociaal Recht

foto van de spreker Herman Buyssens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-03590
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Ontslag dringende reden, noodzakelijke update.
Analyse van de limieten en valkuilen van het ontslag om dringende reden, aan de hand van recente rechtspraak, situering in het licht van de bestaande cassatierechtspraak en uiteraard ook de rechtsleer.

Correcte procedure en knelpunten.
- Welke ernstige tekortkomingen komen in aanmerking en wat moet de juridische aard van de feiten zijn?
- Wie moet kennis hebben van feiten?
- Wanneer begint de driedagentermijn te lopen bij voortdurende tekortkoming of herhaalde feiten ?
- Is een voorafgaand verhoor een recht of een plicht? En welke invloed heeft het op de  termijn? Wat is de mogelijke sanctie?
- Wat met feiten die buiten de driedagentermijn vallen ?
- Ontslag beschermde werknemers: wat met feiten niet in de aangetekende brief vermeld?
- Wie moet kennis hebben van de feiten ?
- Betekening van de redenen:
    --Welke termijn?
    -- Welke inhoud?
    -- Welke vorm?
- Kunnen de feiten bewezen worden via privémails of onrechtmatig verkregen bewijsmiddelen?
- Wie draagt de bewijslast van wat ?
- Wat is de bewijswaarde van geschreven verklaringen?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie