De fiscale taxatie: wat moet u weten en hoe (strategisch) verweer organiseren !

De fiscale taxatie: wat moet u weten en hoe (strategisch) verweer organiseren !

Charlotte Lardenoit
Sansen International Lawyers

foto van de spreker Charlotte Lardenoit

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-01916 - in aanvraag
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

De taxatie: wanneer, wie, hoe, consequenties, de aanslag.
Bij betwistingen met de fiscus begint en valt alles met de taxatiefase, de fase waarin de fiscus moet bewijzen dat uw aangifte niet correct is gebeurd. De fase waarin zij onderzoek stelt naar de “realiteit”. ,Tijdens deze fase zijn de belangen van de belastingplichtige uiterst belangrijk.
De strategie dient reeds in deze fase bepaald te worden. U moet weten wanneer en hoe u uw verweer of tegenbewijs opbouwt. Immers komt daarna de aanslag.  

Wat u moet weten en kennen: inhoud, termijnen, procedure, gevolgen, uw mandaat, … !
Op een schematische manier gaan wij dieper in op de essentie van het opstellen en opvolgen van uw verweer op het bericht van wijziging, de kennisgeving van aanslag van ambtswege en de kennisgeving van beslissing tot taxatie.
Wij analyseren ook de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus in de taxatie-fase.

Praktische leidraad taxatiefase, met concreet advies en tips !
Elke fase van het verloop van het bezwaarschrift wordt praktisch behandeld:
- wat zijn de grondslagen van de aanslag ?
- Het bericht van wijziging, wat is dit en wat met de motiveringsplicht ?
- Wanneer kan de fiscus een kennisgeving van aanslag van ambtswege zenden ? En wat zijn daarvan de consequenties ?
- Wat bij samenwonende en feitelijk gescheiden echtgenoten?
-Kan de fiscus onderzoekshandelingen stellen  in deze fase ?
- Hoe een antwoord op het bericht van wijziging of kennisgeving van aanslag van ambtswege opstellen: inhoud en vormvereisten.
- Welke termijnen zijn van toepassing bij belastingplichtige en bij de fiscale administratie ?
- Wat zijn de consequenties van het niet naleven van die termijnen ?
- Hoe worden de termijnen berekend ?
- Wat zijn de rechten van de belastingplichtige in deze fase ?
- Wat met het onderzoek van het antwoord ?
- Hoe reageren op antwoorden of gebrek aan antwoord van de fiscus ?
- Welke beslissing kan de fiscus nemen ?
- Wat na de beslissing over uw antwoord, aanvaarden of toch nog procederen ?
- Welk mandaat moet de mandataris hebben om een antwoord in te indienen ?
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie