De deontologie van de advocaat concreet toegepast, welke dillema’s, hoe rekbaar, wat melden, tuchtprocedures, …

De deontologie van de advocaat concreet toegepast, welke dillema’s, hoe rekbaar, wat melden, tuchtprocedures, …

Alex Tallon
Miles Legal

foto van de spreker Alex Tallon

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00159
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Wijzigingen en ontwikkelingen Codex deontologie.
De deontologie van de advocaat wordt besproken aan de hand van de wijzigingen die de Algemene Vergadering van de OVB de laatste jaren aanbracht aan de Codex Deontologie voor Advocaten. Deze wijzigingen en evolutie worden in verband gebracht met het ruimer kader van de doelstellingen van deze deontologie en de kernwaarden van de advocatuur.

Hoe deontologische code toepassen in de praktijk ?
- Wat behoort tot de kerntaken van de advocaat ?
- Wat is zijn rol als ondernemer en hoe kan hij zijn activiteiten uitoefenen ?
- Hoe kan hij samenwerken met andere advocaten, en desgevallende met niet-advocaten ?
- Welke zijn verplichtingen ?
- In welk kader kan hij andere activiteiten uitoefenen ?
- Wat gebeurt er indien hij failliet wordt verklaard ?
- Maar ook : welke beperkingen kunnen aan de advocaat opgelegd worden ?
- Mag men een advocaat het zwijgen opleggen ?
- Wat moeten we verstaan onder een moderne deontologie ?
- Hebben de laatste ontwikkelingen rond de covid-maatregelen op zichzelf geen paradigma shift veroorzaakt ?
- Welk toezicht houdt men op de deontologie en de tucht en hoe verzekert men een zekere vorm van transparantie voor de klagende partij ?
- Welk is de stand van zaken van de tuchtprocedure en de eventuele aanpassing hiervan ?
 
 
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie