Conflicten met RSZ (na invordering, na inspectie), hoe reageren, procedure, hoe anticiperen, …

Conflicten met RSZ (na invordering, na inspectie), hoe reageren, procedure, hoe anticiperen, …

Webcast: 01/10/2021

Vincent Cauwels
Kwint

foto van de spreker Vincent Cauwels

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 2,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00107
OVB Punten: 2

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Hoe efficiënt reageren bij geschillen met de RSZ ?
Het centraal thema van dit seminarie is het anticiperen op conflicten met RSZ, als de verdediging bij geschillen zowel na invordering als na inspectie.  Wij analyseren de geschillen vanuit juridisch kader en uiteraard de praktijk.
- aandachtspunten tijdens een controle door de RSZ-inspectie (verhoor, informatieverschaffing, bijstand door een adviseur of advocaat,…)
- vrijwillige of ambtshalve regularisaties van RSZ-bijdragen;
- mogelijke sancties (opslagen, intresten,…);
- de mogelijke strafrechtelijke gevolgen;
- voordelen van een betaling onder voorbehoud;
- betwistings- en beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van de RSZ;
- invorderingsmogelijkheden door de RSZ;
- het procedureverloop voor de arbeidsrechtbank;
- de geldende verjaringstermijnen;
- mogelijkheden om rechtszekerheid te krijgen en geschillen te voorkomen (sociale ‘ruling’ inzake arbeidsrelaties, administratieve standpunten,…);
- …
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  01/10/2021 09:00:00 11:15:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie