Bezwaarschrift correct gebruiken: wat u echt moet weten over inhoud, termijnen, procedure, gevolgen, uw mandaat, … !

Bezwaarschrift correct gebruiken: wat u echt moet weten over inhoud, termijnen, procedure, gevolgen, uw mandaat, … !

Charlotte Lardenoit
Sansen International Lawyers

foto van de spreker Charlotte Lardenoit

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-01920 - in aanvraag
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Bewaarschrift: wanneer, wie, hoe, consequenties, beslissing.
Bij betwistingen met de fiscus rond een aanslag, is het bezwaarschrift een snelle en efficiënte manier om de belangen van de belastingplichtige te verdedigen.
Het is ook dikwijls succesvoller en goedkoper dan een procedure voor de rechtbank.
Op een schematische manier gaan wij dieper in op de essentie van het opstellen en opvolgen van een bezwaarschrift.  Wat u moet weten en kennen, staat hierbij centraal.

Praktische leidraad opstellen bezwaarschrift, met concreet advies en tips !
Elke fase van het verloop van het bezwaarschrift wordt praktisch behandeld:
- Hoe verloopt de aanslagprocedure ?
- Wanneer kan een bezwaarschrift ingediend worden ?
- Wie kan een bezwaarschrift indienen en wat met de mandatering ?
- Wat bij samenwonende en feitelijk gescheiden echtgenoten?
- Wie kan dit bij vennootschappen of derden die aangesproken worden voor de belastingschuld ?
- Hoe een bezwaarschrift opstellen: inhoud en vormvereisten.
- Welke termijnen zijn van toepassing bij belastingplichtige en bij de fiscale administratie
- Wat zijn de consequenties van het niet naleven van die termijnen ?
- Hoe worden de termijnen berekend ?
- Wat zijn de rechten van een bezwaarindiener ?
- Wat met het onderzoek van het bezwaar ? Kan de fiscus nog onderzoekshandelingen stellen ?
- Hoe kan/moet een bezwaar opgevolgd worden ?
- Wat met de interesten ?
- Hoe reageren op antwoorden of gebrek aan antwoord van de fiscus ?
- Wat met de ambtshalve ontheffing ?
- Welke beslissing kan de fiscus nemen ?
- Wat is een directoriale beslissing ?
- Wat is een verzoek tot rechtzetting ?
- Nieuwe aanslag na vernietiging aanslag door Adviseur generaal
- Bezwaar tegen correlatieve overbelasting ?
- Is een bezwaar zonder aanslag mogelijk ?
- Wat is het verschil tussen: rechtzetting, subsidiaire aanslag, vernietiging/ontheffing en wat zijn telkens de consequenties ?
- Wat na de beslissing over het bezwaarschrift, aanvaarden of toch nog procederen ?
- Wat met fiscale bemiddeling ?
- Welk mandaat moet de mandataris hebben om een bezwaarschrift in te indienen ?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie