Autofiscaliteit, nieuwe wetgeving: van vergroening naar elektrificatie. Een noodzakelijke update.

Autofiscaliteit, nieuwe wetgeving: van vergroening naar elektrificatie. Een noodzakelijke update.

Pieter-Jan Wouters
EY

foto van de spreker Pieter-Jan Wouters

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

Autofiscaliteit, nieuwe wetgeving.
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd de autofiscaliteit behoorlijk bijgestuurd: wettelijke uitsluiting voor doorgerekende kosten en harmonisatie tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting (vanaf 2018), en nieuwe regels inzake fiscale aftrekbaarheid van autokosten (vanaf 2020). Momenteel zet de regering in op de elektrificatie van het wagenpark (graduele inwerkingtreding vanaf 2023). Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Concrete gevolgen nieuwe wetgeving8
-
Hoe moet de nieuwe formule inzake de fiscale aftrekbaarheid van personenwagens concreet worden berekend? Wat zijn de relevante elementen?
- Hoe ziet het overgangsregime voor hybride wagens eruit? Waarom is er een onderscheid tussen “echte” en “valse” hybrides?
- Wat heeft Cassatie besloten over eigen bijdrages van werknemers?
- Welke voorwaarden moeten worden voldaan bij doorrekeningen van autokosten? Wat met doorrekeningen naar of van het buitenland?
- Wat is de impact van de nieuwe regels inzake de fiscale aftrekbaarheid van autokosten (vanaf 2023) op het huidige wagenpark?
- Kan de werkgever fiscale incentives genieten bij de installatie van laadpalen? En wat met de kosten van onderhoud?
- Worden brandstof en elektriciteit op dezelfde wijze behandeld?
- Moet een voordeel van alle aard in rekening worden gebracht voor het gebruik van een laadpaal bij de werknemer thuis? Wat als de werknemer de werkgever verlaat?
- Met welke btw-aspecten moet rekening worden gehouden?
- …
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie