Algemeen overzicht 'Nieuw goederenrecht'

Algemeen overzicht 'Nieuw goederenrecht'

Webcast: 27/08/2021

Dorothy Gruyaert
Eubelius

foto van de spreker Dorothy Gruyaert

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

OVB Erkenningsnummer: 2020-06808
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Op 1 september 2021 wordt een nieuw zakenrechtelijk tijdperk ingeluid door de inwerkingtreding van het nieuwe boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek. Het aloude vertrouwde wettelijke kader betreffende de zakelijke rechten wordt grondig hervormd. Het doel van dit seminarie is om een algemeen overzicht te bieden van de verschillende nieuwe regels waarmee u in uw dagelijkse praktijk rekening zal moeten houden. De volgende sub-thema’s komen aan bod: het onderscheid der goederen
eigendom
mede-eigendom
erfpacht
opstal
vruchtgebruik
erfdienstbaarheden; en
burenrelaties
Daarbij wordt o.m. een antwoord geboden op de volgende vragen: Is er nog sprake van een gesloten systeem van zakelijke rechten? In welke mate kunnen partijen zelf invulling geven aan de verschillende rechtsfiguren en welke bepalingen zijn van dwingend recht? Is een eeuwigdurende eigendomssplitsing buiten het appartementsrecht mogelijk? Wat is de laatste stand van zaken wat betreft de regels rond afbraak van heropbouw van appartementsgebouwen?, Kan men preventief optreden tegen hinder uit nabuurschap?, etc.
 
De spreker behandelt de verschillende onderwerpen vanuit een praktische insteek en gaat in op de opportuniteiten die de modernisering van het goederenrecht te bieden heeft voor de vastgoedsector in ruime zin. 

Zomer van Lexalert
Programma
24/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Rangregeling van zekerheden bij faillissement en werking van de pandwet Diverse topics binnen het strafrecht

 
13.00 – 16.00 uur 13.00 – 17.00 uur
- Overzicht burgerlijk bewijsrecht: stand van zaken en actuele ontwikkelingen - Objectieve onderhoudsbijdragen voor kinderen berekenen
25/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Dé valkuilen ontslagdossier ! Actuele knelpunten, do’s & dont’s. Een noodzakelijke update ! Do’s & dont’s bij het opzetten , reorganiseren en beëindigen van distributierelatie of -netwerk
13.00 – 16.00 uur
Slachtoffers van medische fouten: valkuilen en aandachtspunten in de procedure Update inzake executierecht: uitvoerbaarheid bij voorraad en verbeurte van dwangsommen
26/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
Faillissement: praktische benadering vanuit de het standpunt van het personeel Het ABC van het omgevingsrecht: van Afvalstof tot Zonevreemde woning
13.00 – 16.00 uur
Recente ontwikkelingen in het insolventierecht Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling.
27/08/2021 – 10.00 – 12.00 uur
De oplevering, gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid in het appartementsgebouw Deontologie van de advocaat, algemeen kader en recente topics
13.00 – 16.00 uur
Opschortende en ontbindende voorwaarden Algemeen overzicht 'Nieuw goederenrecht'

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  27/08/2021 13:00:00 16:00:00 Webcast WebcastInschrijven  

deelname

Deelname aan 1 sessie van de reeks Zomer van Lexalert bedraagt € 169 (excl btw).
Bij inschrijven op hetzelfde ogenblik op verschillende sessies gelden onderstaande bedragen.
- 2 sessies = 158 euro (excl btw) per sessie
- 3 sessies = 139 euro (excl btw) per sessie
- vanaf 4 sessies = 121 euro (excl btw) per sessie

Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie