Actuele knelpunten Vruchtgebruik: Waardering vruchtgebruik & vruchtgebruik binnen nieuw goederenrecht.

Actuele knelpunten Vruchtgebruik: Waardering vruchtgebruik & vruchtgebruik binnen nieuw goederenrecht.

Luc Saliën
Dienst Voorafgaande Beslissingen

foto van de spreker Luc Saliën

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,5 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2020-04335
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Sessie 1 - Nieuw 'goederenrecht' wijzigt  zakelijk gebruiksrechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal !
Het Boek 3 Goederen van het nieuw Burgerlijk Wetboek heeft o.m. tot doel het stelsel van de zakelijke rechten, dat verspreid is over diverse delen van het Burgerlijk Wetboek en over bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek, te integreren en te moderniseren.
In deze sessie bespreken we de wijzigingen/verduidelijkingen van bepaalde algemene principe van toepassing op alle zakelijke gebruiksrechten en gaan wij dieper in op de wijzigingen aangebracht aan de algemene principes inzake vruchtgebruik, recht van erfpacht en recht van opstal.
De besproken wijzigingen werden vooral gekozen op basis van hun fiscale relevantie.   Wat is de impact van het nieuw goederrecht op het vlak van de inkomstenbelasting, btw en registratierechten? 
We bespreken tevens de inwerkingtreding van het nieuw goederenrecht en gaan in op het lot van bestaande structuren en van structuren die nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet zouden worden opgezet.   Kan nu reeds het nieuw recht toegepast worden?  Zo ja, is het nuttig dit te doen?  Zo ja, is daartoe steeds een notariële akte vereist?

Sessie 2 - Waardering zakelijke gebruiksrechten - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !?
- Wat de waardering van het vruchtgebruik betreft, schoof de Dienst voor Voorafgaande beslissingen in 2016 een “rule of thumb” naar voor.   Is deze “rule of thumb” de enige manier waarop vruchtgebruik nog kan worden gewaardeerd?
- Wat met de andere waarderingsmethodes (formule “Janssens – Ruysseveldt”, discounted cash flow – methode)?   Hoe staat de (recente) fiscale rechtspraak tegenover deze methodes? 
- En wat met de waardering van de andere zakelijke gebruiksrechten (recht van erfpacht of opstal)? 
- Kan de “rule of thumb” ook gebruikt worden in het geval de volle eigendom verkocht worden tijdens de looptijd van het vruchtgebruik om de verkoopprijs op te splitsen tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker?  
 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 192 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie