Actuele knelpunten erfpacht & opstal, analyse en toepassing.

Actuele knelpunten erfpacht & opstal, analyse en toepassing.

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA/IBR: 3,0 uren.

OVB Erkenningsnummer: 2021-00130
OVB Punten: 3

Nationale Kamer van Notarissen: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

IBJ: U ontvangt een aanwezigheids/deelnameattest waarmee u individueel uw erkenning kan aanvragen

Recht van erfpacht & recht van opstal, analyse actuele knelpunten.
- Wat verandert er onder het nieuw goederenrecht?  Is het nuttig om het nieuw goederenrecht ook toe te passen op de bestaande erfpacht- en opstalrechten?  Zo ja, hoe gaat men daarbij best te werk?
- Welke vergoeding is de bezwaarde eigenaar verschuldigd aan de erfpachter of opstalhouder op het einde van het recht?  Hoe wordt dit door de recente fiscale rechtspraak beoordeeld?
- Hoe worden verrichtingen met erfpacht- of opstalrecht boekhoudkundig verwerkt en wat zijn de fiscale gevolgen daarvan?
- Hoe worden erfpacht- en opstalvergoedingen belast in de personenbelasting?  Welke vergoedingen worden niet als onroerend inkomen belast, maar als roerend inkomen of zijn zelfs vrijgesteld
- Hoe wordt het recht op aftrek van btw bepaald bij de vestiging van een erfpacht- of opstalrecht? 
- Hoe kan onroerend goed op termijn, via een retentie van een erfpacht- of opstalrecht, op een fiscaal vriendelijke manier onttrokken worden aan een vennootschap en nuttig gekaderd worden in een successieplanning naar de (klein)kinderen?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 198 (excl. BTW).
Deze opleiding is gedeeltelijk betaalbaar via de KMO portefeuille, waar u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) op de inschrijvingsprijs (exclusief  btw) kunt ontvangen.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

LexAlert Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus
  • online webinar archief van de seminaries waarvoor u inschreef en die live werden uitgezonden.
Meer info Lexalert online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie