Programma


Hoe als zelfstandige/bedrijsleider een aanvullend pensioen optimaliseren? 11/05/2021 , inschrijven

Onroerend goed in Spanje, aandachtspunten bij verwerven, beheer en successie ! 17/05/2021 , inschrijven

Juridische en fiscale knelpunten bij webshops ! Complex & onbekend. 18/05/2021 , inschrijven

Zin en onzin niet-concurrentiebeding & vertrouwelijkheidsbedingen ! Afdwingbaarheid en de toets met de rechtspraak. 19/05/2021 , inschrijven

Hoe overdracht vennootschapsvermogen naar privaat vermogen fiscaal optimaliseren ?! 20/05/2021 , inschrijven

Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap 21/05/2021 , inschrijven

Controlled Foreign Company (“CFC”), praktische implicaties ‘wettelijke fictie’. 26/05/2021 , inschrijven

Bijzondere overeenkomsten, redactie, afdwingbaarheid, do’s en dont’s. 27/05/2021 , inschrijven

Fiscale knelpunten en risico’s bij overdracht (familiale) KMO en voorafgaandelijke reorganisaties (fusie, splitsing, ..) ! 27/05/2021 , inschrijven

Hervorming Insolventierecht, noodzakelijke update. Recente wetgeving en rechtspraak ! 28/05/2021 , inschrijven
1 2 3

xxx