tot 40% korting op onze seminaries via de KMO-portefeuille

Online seminaries

Een online seminarie is een infosessie die via internet gegeven wordt.

U volgt het seminarie op kantoor via uw computer.

Daarbij ziet u zijn powerpointpresentatie op uw scherm en hoort u de stem van de presentator ofwel via de boxen van uw computer (VOIP - gratis) ofwel via uw telefoon (inbellen naar een lokaal nummer - lokaal tarief).

Bij inschrijving krijgt u een bevestigingse-mail.

Eén dag en één uur voor het seminarie ontvangt u per e-mail een herinnering. Die bevat een link waarmee u inlogt op het seminarie.

Het is mogelijk vragen te stellen. Dit kan schriftelijk (via een chatfunctie) of mondeling (via uw microfoon of uw telefoon).

 

Om aanspraak te kunnen maken op een aanwezigheidsattest dient u:

  • in te loggen voor aanvang van het seminarie en ingelogd te blijven tot het einde;
  • uw aanwezigheid te bevestigen tijdens het seminarie;
  • alle randappartuur uit te schakelen.

Wie door omstandigheden verhinderd is het seminarie live mee te volgen, krijgt een opname toegestuurd die hij op elk moment "on demand" kan bekijken (tot 2 maanden na datum van het online seminarie). Leden van het BIBF en IAB kunnen bovendien een aanwezigheidsattest krijgen voor het volgen van een on demand seminarie.

Twee uur voor de aanvang van het online seminarie ontvangt u een e-mail met de syllabus. Deze wordt tijdens het seminarie nogmaals doorgestuurd.

U kan het seminarie via een LCD-projector te projecteren. Zo kan u het met meerdere personen tegelijk volgen. Per inschrijving kan evenwel slechts 1 attest worden opgemaakt!

On demand

Foto: via Shutterstock
17 jan 2017
12u tot 14u
Mr. Ward BOUCICQUÉ
(Claeys & Engels)

€110 (excl. 21% BTW) - 50% korting via de KMO-portefeuille

Aanwezigheidsattest: BIBF IAB IBR

Foto: via Shutterstock
19 jan 2017
12u tot 14u
Mr. Liesbet VANDENPLAS
(Eubelius)

€110 (excl. 21% BTW) - 50% korting via de KMO-portefeuille

Aanwezigheidsattest: BIBF IAB

Foto: via Shutterstock
24 jan 2017
12u tot 14u
Mr. Peter BLOMME
(& De Bandt)

€110 (excl. 21% BTW) - 50% korting via de KMO-portefeuille

Aanwezigheidsattest: BIBF IAB IBR IGO

30 jan 2017
12u tot 14u
Bart VAN DEN BERGH
(Hof van Beroep Antwerpen)

€110 (excl. 21% BTW) - 50% korting via de KMO-portefeuille

Aanwezigheidsattest: BIBF IAB IGO