Erkenningen

Erkenningen en attesten
Voor iedere opleiding wordt, in functie van het behandelde thema, voorafgaandelijk een erkenning aangevraagd bij de desbetreffende beroepsverenigingen.
De aanvraag tot erkenning gebeurt, in functie van het onderwerp, bij volgende beroepsorganisaties:


Aanwezigheidsattesten
Na iedere deelname aan een seminarie en het voldoen aan alle criteria van de aandachtscontroles/aanwezigheidscontroles, heeft de deelnemer recht op zijn of haar aanwezigheidsattest.
Na de opleiding wordt het aanwezigheidsattest beschikbaar gesteld op de online diensten van de deelnemer ('Mijn Lexalert').

Voorwaarden attest permanente vorming seminaries op locatie
Bij seminaires op locatie, zal de deelnemer zowel bij begin als bij einde van het seminarie/opleiding de deelnemerslijst moeten tekenen om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een attest permanente opleiding. Dit onafgeien van eventuele specifieke voorwaarden die door een beroepsorganisatie kunnen opgelegd worden.
De fysische handtekening kan ook vervangen worden door de gebruik te maken van de aanwezigheidsapp van Lexalert.

Voorwaarden attest permanente vorming rechtstreeks online seminaries/opleidingen
 Om een attest permanente vorming te kunnen ontvangen, voor het volgen van een rechtstreeks online seminarie of opleiding, verklaart de deelnemer zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hier beschreven zijn en die op gelijk welk ogenblik kunnen aangepast worden in functie van de gestelde eisen door één van de Beroepsinstituten of -organisaties.
- ten laatste op het beginuur van de uitzending ingelogd zijn
- pas na einde uitzending uitloggen
- persoonljk antwoorden op de aandachtscontroles tijdens het seminarie/opleiding
Dit onafgeien van eventuele specifieke voorwaarden die door een beroepsorganisatie kunnen opgelegd worden.
De deelnemer zal binnen het uur na de online uitzending een verklaring op eer doorsturen naar Lexalert waarin hij verklaart dat:
- Hij/Zij zelf de volledige online uitzending heeft gevolgd en persoonlijk heeft op de controleboodschappen.
- Zij/Hij tijdens de periode waarop hij ingelogd was (dus tijdens de duur van het seminarie), geen andere programma’s open waren of in gebruik op de computer waarop hij het online seminarie volgde.
- Hij/Zij erkent in die verklaring akkoord te gaan met de op voorhand gekende, bijkomende specifieke voorwaarden voor het uitreiken van een attest permanente vorming voor het volgen van een rechtstreekse online seminarie/opleiding.
Deze specifieke voorwaarden kunnen nooit ontlastend of beperkend werken bij de controle van de permanente vorming.
- Specifiek gaat hij akkoord dat er alleen een attest kan uitgereikt worden indien:
o Zij/Hij voor de start van het online seminarie ingelogd was en de volledige duurtijd van het online seminarie ingelogd is gebleven.
o Hij/Zij op alle controleboodschappen binnen de responstijd heeft gereageerd tijdens de duurtijd van het seminarie.
o Hij/Zij hierbij de bewijskracht erkent van de controle logfiles die Lexalert, in functie van de toekenning van het attest permanente vorming ter controle, genereert tijdens de duur van de rechtstreekse online uitzending van het bedoeld seminarie.