Erkenningen

Erkenningen en attesten
Voor iedere opleiding voor permanente vorming wordt desgevallend voorafgaandelijk steeds een erkenning aangevraagd bij de desbetreffende beroepsverenigingen. Op deze manier wordt het niveau van de trainingen en studiedagen gewaarborgd.

* Erkenning zelf aan te vragen, u ontvangt hiervoor een attest van deelname aan het seminarie.

De ITAA attesten worden automatisch opgeladen op het ITAA platform voor zover het ITAA nummer ingevoerd werd bij registratie.  U kunt ook na registratie uw lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.
De OVB attesten worden automatisch opgeladen op het OVB-platform in de mate dat u bij registratie heeft aangeduid dat u OVB-lid bent. U kunt dit ook na registratie doen, door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens OVB aanvinken.

Aanwezigheidsattesten
Na iedere deelname aan een seminarie en het voldoen aan alle criteria van de aandachtscontroles/aanwezigheidscontroles, heeft de deelnemer recht op zijn of haar aanwezigheidsattest.
Na de opleiding wordt het aanwezigheidsattest beschikbaar gesteld op de online diensten van de deelnemer ('Mijn Lexalert').

Voorwaarden attest permanente vorming seminaries op locatie
Bij seminaires op locatie, zal de deelnemer zowel bij begin als bij einde van het seminarie/opleiding de deelnemerslijst moeten tekenen om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een attest permanente opleiding. Dit onafgeien van eventuele specifieke voorwaarden die door een beroepsorganisatie kunnen opgelegd worden.
De fysische handtekening kan ook vervangen worden door de gebruik te maken van de aanwezigheidsapp van Lexalert.

Voorwaarden attest permanente vorming rechtstreeks online seminaries/opleidingen
 Om een attest permanente vorming te kunnen ontvangen, voor het volgen van een rechtstreeks online seminarie of opleiding, verklaart de deelnemer zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hier beschreven zijn en die op gelijk welk ogenblik kunnen aangepast worden in functie van de gestelde eisen door één van de Beroepsinstituten of -organisaties.
- ten laatste op het beginuur van de uitzending ingelogd zijn
- pas na einde uitzending uitloggen
- persoonljk antwoorden op de aandachtscontroles tijdens het seminarie/opleiding
Dit onafgezien van eventuele specifieke voorwaarden die door een beroepsorganisatie kunnen opgelegd worden.

Voor het verkrijgen van een attest permanente vorming OVB moet u alle aandachtcontroles beantwoorden, voor een A-attest permanente vorming ITAA, moet u bovendien ook de testvragen beantwoorden die op het einde van de webcast beschikbaar zijn.
Alleen de Lexalert logfiles van de aandachtcontroles en van de testing dienen hierbij als maatstaf voor het toekennen van een attest.
De deelnemer is in deze context zelf verantwoordelijk voor het door haar/hem gebruikte medium (software, instellingen, internetverbinding, …) die hij/zijn gebruikt voor het volgen van de webcast of de webinar on demand.
De door Lexalert gebruikte systemen garanderen een vlot en kwaliteitsvol volgen van de webcasts en webinars on demand met de gangbare browsers en mediaplayers.  Derhalve zal Lexalert bij het toekennen van een attest desgevallend geen rekening houden met bezwaren die hun oorsprong vinden in het medium (inclusief de instellingen ervan) van de deelnemer.