Zomerregeling voor de btw bekend gemaakt

Geschreven door Ronny Veys, Alaska, www.alaska-group.eu
Foto: CafeCredit.com  

Het indienen van btw-aangiften en de betaling van de eventuele verschuldigde btw die blijkt uit die btw-aangiften is onderworpen aan vaste tijdstippen. Ieder jaar wordt daarvan in principe wel afgeweken wat de btw-aangifte van het tweede kwartaal en die van de maanden juni en juli betreft. Die btw-faciliteiten staan ook beter gekend als de zgn. zomerregeling. Ook dit jaar wordt die regeling voorzien, maar er geldt daarenboven nog iets bijzonders voor de nalatigheidsinteresten.

Indienen voor de 20ste

In principe moeten btw-aangiften ingediend worden tegen de 20e van de maand volgend op de maand/kwartaal van de betrokken verrichtingen. Ook de betaling van de eventueel daaruit verschuldigde btw moet tegen dan betaald zijn. Hetzelfde principe geldt voor de indiening van de intracommunautaire listings waarin intracommunautaire leveringen en/of dienstverrichtingen moeten opgenomen worden. Voor de btw-aangifte over de maand juni 2020 betekent dat in principe dat die btw-aangifte uiterlijk op 20 juli moet ingediend worden. Dezelfde deadlines gelden voor de btw-aangifte over het tweede kwartaal 2020. De zomerregeling laat echter toe dat de indiening van de btw-aangifte echter pas tegen 10 augustus 2020 moet gebeuren. Dezelfde afwijking geldt ook voor het indienen van de intracommunautaire listing over de maand juni en het tweede kwartaal 2020. De btw-aangifte en de intracommunautaire listing voor de maand juli 2020 moeten uiterlijk op 10 september i.p.v. 20 augustus 2020 ingediend worden. De verlengde indieningstermijnen gelden niet voor btw-plichtigen die onder het “startersstatuut” genieten van een versnelde btw-teruggave.

Volg op 18 juni 2021 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (JUN 2021) met Roel VAN HEMELEN

Annulatie nalatigheidsinteresten

Voor de betaling van de eventueel verschuldigde btw zoals die blijkt uit de btw-aangifte van de maanden juni, juli en het tweede kwartaal 2020 wordt echter geen uitstel verleend. Voor dit jaar moet dat echter wat genuanceerd worden. De eventueel verschuldigde btw moet weliswaar nog steeds op de normale vervaldagen betaald worden, zijnde uiterlijk 20 juli 2020 voor de btw-aangifte over het tweede kwartaal of juni 2020, en ten laatste op 20 augustus 2020 voor de btw-aangifte over de maand juli 2020. Echter, bij laattijdige betaling heeft de Btw-Administratie nu wel laten weten dat de nalatigheidsinteresten zullen geannuleerd worden wanneer o.m. de verschuldigde btw (rooster 71 van de btw-aangifte) niet hoger is dan 125.000 euro.

►Lees ook: Aangiften VenB - BNI-ven - RPB aanslagjaar 2020 - voorbereidende documenten en toelichtingen

Voor de volledigheid willen we er aan herinneren dat voor de btw-aangifte over de maand mei 2020 de normale indieningstermijnen terug van toepassing zijn nadat de regering door de Coronacrisis indienings- en betalingsfaciliteiten had verleend voor de btw-aangifte over de maanden februari, maart/eerste kwartaal en de maand april 2020 die resp. tegen 6 april, 7 mei en 5 juni 2020 moesten ingediend worden. De betalingen van de btw dienen te gebeuren tegen resp. 20 mei, 20 juni en 20 juli 2020. Voor de btw-aangfite over de maand mei 2020 gold terug de normale indieningstermijn. Concreet betekent dat dat de btw-aangifte over de maand mei 2020 uiterlijk tegen 20 juni 2020 moest ingediend zijn en dat de betaling van eventueel verschuldigde btw ook tegen die datum moest gebeurd zijn.