Winstpremie vanaf 1 januari 2018 - Fiscale behandeling en RSZ-bijdragen?

Geschreven door Lexalert

Op 27 oktober 2017 stelde de regering het ontwerp van Programmawet en Relancewet voor. Eén van de maatregelen is de winstpremie. Deze premie stimuleert en vereenvoudigt de deelname van werknemers in de winst van hun onderneming. 

Zonder verplichting voor de werkgever en zonder deelname van de werknemer in het kapitaal van de onderneming.

Vanaf 1 januari 2018 (boekjaar 2017).

Toegankelijk voor alle werknemers binnen een onderneming (behalve de bedrijfsleiders).

Premie niet in rekening genomen bij de berekening van de loonnorm.

De invoering zal gebeuren door een individuele beslissing van de onderneming.

  • Indien invoering van een identieke winstpremie = mededeling aan de werknemers
  • Indien invoering van een gecategoriseerde winstpremie = via cao of toetredingsakte

Er zullen geen verschuivingen worden toegestaan ten koste van de toegekende klassieke bezoldigingen.

De toegekende premie zal niet meer dan 30% van de loonmassa mogen bedragen.

Persoonijke RSZ-bijdragen van 13,07%, belast tegen 7%.

Volg het on demand seminarie Een korte blik op de nabije toekomst: de winstpremie & ‘Cash for car’ met Olivier DEBRAY

Voorbeeld:

Virginie, 42 jaar, getrouwd en 2 kinderen ten laste, heeft een salaris van 3 000€ bruto per maand. Netto verdient ze maandelijks 1 968€. Ze werkt in een kmo met 9 werknemers. De loonmassa van de onderneming bedraagt 438 480€ per jaar. De algemene vergadering van de onderneming heeft beslist om alle werknemers een premie van 3 000€ netto toe te kennen als deelname in de winst voor het jaar 2018,

De totale premie bedraagt dus 27000€, of 6,1% van de loonmassa. Aangezien het om een identieke premie gaat voor alle werknemers en het bedrag lager is dan 20% van de loonmassa, moet de werkgever van Virginie eenvoudigweg het personeel op de hoogte brengen van deze beslissing.

Virginie zal 3 000€ premie krijgen als deelname in de winst. De sociale zekerheidsbijdrage zal 13,07% bedragen (-392,1€) en ze zal 7% bedrijfsvoorheffing moeten betalen (210€). Ze zal dus net als de andere 8 werknemers van de kmo 2 397,9€ netto ontvangen.

Lees ook: 11 FAQ over de identieke en gecategoriseerde winstpremie