Wijzigingen met betrekking tot werk

Geschreven door Lexalert
Foto: Ivan  

Het wetsontwerp wijzigt verschillende bepalingen met betrekking tot werk.

Het gaat om:

  • Bepalingen tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek
  • Wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
  • Wijziging van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde
  • Wijziging van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007
  • Wijziging aan de bepalingen inzake loopbaanonderbreking
  • Wijziging overurenregeling horeca
  • Wijziging algemene regeling van outplacement
  • Sociale inlichtingen– en opsporingsdienst

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 9 november 2017 houdende diverse bepalingen inzake werk