Wijzigingen inzake de belasting over de toegevoegde waarde 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: aimee rivers  

De ministerraad keurde op 30 maart 2018 een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen doorvoert inzake de belasting over de toegevoegde waarde.

Dit voorontwerp brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Deze hebben betrekking op:

  • de btw-regeling van toepassing op overdrachten om niet van onverkoopbare voedingsmiddelen
  • de btw-vrijstelling van toepassing op diensten inzake maatschappelijk werk, sociale zekerheid en bescherming van kinderen en jongeren
  • de vrijstelling ten voordele van bepaalde activiteiten van algemeen belang
  • het recht op aftrek van de btw geheven over de aankoop van geestrijke dranken
  • de verplichting om het btw-identificatienummer mee te delen
  • de forfaitaire regeling en de verplichtingen van eigenaars van nieuwe gebouwen

►Volg op 27 april 2018 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date BTW (APR 2018) met Evy VAN DIJCK