Wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen vanaf 1 mei 2019

Geschreven door Lexalert
Foto: GotCredit

Vanaf 1 mei 2019 worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verschillende aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsook in haar toepassingen doorgevoerd.

Rechtsvormen

De codetabel “rechtsvormen” is aangepast. Er werden immers nieuwe rechtsvormcodes gecreëerd, terwijl andere stopgezet werden. Sommige afkortingen werden ook gecorrigeerd.

Volg het on demand seminarie Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (MEI 2019) met Roel VAN HEMELEN

Wettelijke functies

Nieuwe codes “wettelijke functies” werden gecreëerd.

E-mailadres en website

Voortaan kunnen rechtspersonen die onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen, een e-mailadres en website in hun oprichtingsakte (of latere akte) vermelden. Een nieuw veld, “kenmerk” werd gecreëerd om deze e-mailadressen en websites te kunnen onderscheiden van andere (verklarende) gegevens die zonder enige formaliteit via de toepassing My Enterprise of via de ondernemingsloketten ingeschreven kunnen worden.

Heropening van de vereffening

Bij een deficitaire vereffening en indien blijkt dat een of meer activa vergeten zijn, kan de ondernemingsrechtbank een heropening van de vereffening uitspreken. De rechtspersoon krijgt dan weer rechtspersoonlijkheid. Voortaan kan een geregistreerde entiteit-rechtspersoon die door sluiting van de vereffening werd stopgezet, opnieuw actief worden met de rechtstoestand “Heropening van de vereffening”.

Aanpassing van omschrijvingen

De term “maatschappelijk” werd in de begrippen “maatschappelijke zetel”, “maatschappelijke naam” en “maatschappelijk kapitaal” weggelaten. Wat de vzw’s betreft, wordt de term “centrum van werkzaamheden” vervangen door “bijkantoor”.

►Lees ook22 FAQ over grensoverschrijdende vennootschapsmobiliteit en digitalisering vennootschapsrecht

Inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register

Wanneer een Belgische rechtspersoon zijn zetel naar het buitenland verplaatst, moet hij zijn buitenlandse identificatienummer doorgeven. Dat nummer wordt vervolgens in de rubriek “extern identificatienummer” opgenomen.

Afschaffing van het kapitaal

Het kapitaal van de rechtsvormen die vallen onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  wordt in de KBO geschrapt, behalve voor nv’s, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen.