Wijzigingen consumenten-, bancair en verzekeringsrecht

Geschreven door Lexalert
Foto: Dorothy Cook  

Het wetsontwerp van 8 juni 2018 bevat een aantal bepalingen die het Wetboek van economisch recht alsmede een aantal wetten van economische aard wijzigen.

Naast een aantal eerder vormelijke wijzigingen en aanpassingen van reglementering aan recente nationale en Europese wetgeving, bevat het ontwerp een geheel van regels ter bescherming van de consument, waaronder:

  • het bijstellen van de regels inzake de terugbetaalbaarheid van elektronisch geld;
  • het uitbreiden van de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot collectief herstel, en
  • een betere informatie aan (kandidaat)verzekeringsnemers.

Daarnaast, wat ondernemingen in het bijzonder betreft, voorziet het ontwerp in de mogelijkheid voor verzekeringsondernemingen om een aanvraag tot tariefaanpassing in te dienen bij de Nationale Bank wanneer zij in financiële problemen komen ingevolge het wijzigen van het waarborgtype inzake ziekteverzekering dat bij een bepaald verzekeringsproduct hoort.

Lees ook: Nieuwe regels prospectus vanaf 21 juli 2019

Tenslotte bevat het ontwerp bepalingen van diverse aard, zoals:

  • de mogelijkheid voor de FSMA om een waarschuwing aan een emittent, een aanbieder of een tussenpersoon van beleggingsinstrumenten te publiceren zodra er redelijke aanwijzingen zijn dat er inbreuken op de prospectuswet bestaan, zonder dat ze reeds konden worden vastgesteld,
  • het invoeren van een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering  voor alle hypothecaire kredietbemiddelaars met het statuut van verbonden agent of verbonden subagent,
  • een open acces principe van wetenschappelijke artikelen waarvan het onderzoek werd gefinancierd met publieke middelen,
  • nieuwe mogelijkheden voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen FSMA en CFI buiten het reeds bestaande kader van een witwasmelding, en
  • tenslotte een aantal werkingsregels betreffende het Instituut voor de Bedrijfsrevisoren en bepalingen inzake de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens tussen bedrijfsrevisoren en de FSMA, de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 8 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie