Wijzigingen BTW 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: libraryrachel  

Het wetsontwerp van 1 juli 2018 brengt wijzigingen aan in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna “Wetboek”).

De wijzigingen betreffen de btw-regeling van toepassing op

  • overdrachten om niet van bepaalde voedingsmiddelen;
  • de btw-vrijstelling van toepassing op diensten inzake maatschappelijk werk, sociale zekerheid en bescherming van kinderen en jongeren; alsook
  • de vrijstelling ten voordele van bepaalde activiteiten van algemeen belang.

Het ontwerp brengt eveneens wijzigingen aan in het Wetboek met betrekking tot

  • het recht op aftrek van de btw geheven van de aankoop van geestrijke dranken,
  • de verplichting om het btw-identificatienummer mee te delen,
  • de forfaitaire regeling en
  • de verplichtingen van eigenaars van nieuwe gebouwen.

Het ontwerp brengt tenslotte technische wijzigingen aan in de bepalingen van het Wetboek die met name aansluiten bij vroegere wijzigingen van de nationale wetgeving en bekrachtigt een koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 37, § 1, van het Wetboek.

Lees de volledige tekst van het wetsontwerp van 1 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde