Wie onverschuldigd loon ontving, moet semibrutoloon terugbetalen

Geschreven door Mr. Willy Van Eeckhoutte, Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse, www.bellaw.be
Foto: Hernán Piñera  

Het gebeurt dat een werknemer te veel loon of onterecht loon betaald krijgt. Op grond van de regel van het Burgerlijk Wetboek dat onverschuldigd betaalde bedragen moeten worden terugbetaald, dient hij dat dan aan de werkgever terug te betalen. 

Maar moet hij dan het bruto- of het nettobedrag terugbetalen? Op die vraag geeft het Hof van Cassatie een antwoord in het hieronder vermelde arrest van 16 september 2019. Het doet dat aan de hand van een analyse van de toepasselijke fiscaal- en socialezekerheidsrechtelijke bepalingen. 

Volg het on demand seminarie Telewerken: wettelijk kader en praktische tips met Sofie BONTINCK

Het antwoord luidt: 

  • de ingehouden bedrijfsvoorheffing moet de werknemer terugbetalen 
  • maar de ingehouden persoonlijke socialezekerheidsbijdrage, in de regel 13,07 %, niet. 

Het is de werkgever die in dat geval de onverschuldigd betaalde werknemersbijdrage moet terugvorderen van de RSZ (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2018-2019, nr. 550). 

Bron: Cass. 16 september 2019, S.17.0079.F – S.18.0042.F