Wettelijke intrestvoet 2020: percentage daalt

Geschreven door Lexalert
Foto: Clyde Robinson    

Wettelijke intrestvoet

De wettelijke rente werd voor 2020 vastgesteld op 1,75%. Hij daalt in vergelijking met 2019. 

 
 Periode
 Wettelijke rentevoet  
Belgisch staatsblad
 2020 1,75%  B.S. 27 januari 2020
 2019 2%  B.S. 14 januari 2019
 2018 2%  B.S. 11 januari 2018
 2017 2%  Bericht FOD Financiën
 2016 2,25%  B.S. 18 januari 2016
 2015 2,5%  B.S. 30 januari 2015
 2014 2,75%  B.S. 20 januari 2014
 2013 2,75%  B.S. 9 januari 2013
 2012 4,25%  B.S. 18 januari 2012
 2011
 3,75%
 B.S. 18 januari 2011
 2010
3,25%
 B.S. 15 januari 2010
 2009
5,5%
 B.S. 16 januari 2009
 2008
7%
 B.S. 15 januari 2008
 2007
6%
 B.S. 17 januari 2007
 vanaf 1/9/1996
7%
 B.S. 15 augustus 1996
 vanaf 1/8/1986
8%
 B.S. 30 juli 1986
 vanaf 1/8/1985
10%
 B.S. 23 juli 1985
 vanaf 1/8/1981
12%
 B.S. 8 augustus 1981
 vanaf 1/11/1974
8%
 B.S. 19 oktober 1974
 vanaf 1/7/1970
6,5%
 Wet 30 juni 1970, B.S. 24 juli 1970
 
►Volg onze maandelijkse update "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel Van Hemelen (TaxQuest)
 
Toepassingsgebied

Deze rentevoet is van toepassing in burgerlijke zaken en in bepaalde handelszaken (bijv. voor een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 7 augustus 2002).
 
Wettelijke basis: Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest (B.S. 7 mei 1865); laatst gewijzigd bij artikelen 87 en 88 van de programmawet van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006).
 
Lees de tekst van de fiche "Wettelijke Rentevoeten" van de Administratie van de Thesaurie