Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) –sleuteldata inwerkingtreding en overgangsrecht

Geschreven door Lexalert

De studiedienst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR) publiceerde een bevattelijk overzicht met betrekking tot de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). 

Wat verandert op: 

  • 1 mei 2019 - Inwerkingtreding WVV
  • 1 januari 2020 - Onmiddellijke toepassing dwingende bepalingen
  • 1 januari 2024 - einde overgangsperiode en omzetting van rechtswege