Wet sociale verkiezingen gepubliceerd

Geschreven door Dhr. Mathias Wauters, Instituut voor arbeidsrecht, www.law.kuleuven.be/arbeidsrecht
Foto: Tom Ahearn  

De verkiezingen voor de personeelsafgevaardigden bij de ondernemingsraden en CPBW hebben plaats gedurende een periode die aanvangt op 11 mei 2020 en eindigt op 24 mei 2020. De wet vervangt artikel 7 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen. Voor het aantal door de onderneming gewoonlijk tewerkgestelde werknemers wordt het gemiddelde genomen voor de periode van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019.

Wijzigingen werden doorgevoerd in artikel 7 § 4, 14, 16 en 46 van de wet betreffende sociale verkiezingen om uitzendkrachten in overweging te nemen. Uitzendkrachten krijgen voortaan stemrecht bij de gebruiker. Artikel 16 schrijft de voorwaarden voor waaraan uitzendkrachten cumulatief moeten voldoen om deel te nemen aan de verkiezingen.

Verder zijn er nog heel wat aanpassingen die beogen om communicatie elektronisch te laten verlopen in plaats van ter aanplakking, etc. Ook is er sprake van een genderanalyse die na de sociale verkiezingen wordt uitgevoerd. Andere wijzigingen betreffen onder meer de vervangingsregels voor plaatsvervangende leden en mogelijkheid tot elektronisch stemmen.

Lees ook: Sociale verkiezingen 2020: Tijd om uw strategie uit te stippelen

Deze wet treedt in werking op 30 april 2019.

Lees de volledige tekst van de wet 4 april 2019 tot wijziging van de wet van  4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 30 april 2019)