Werkgevers moeten in Vlaanderen de terugbetalingsaanvraag educatief verlof uiterlijk 30 maart 2016 indienen

Geschreven door Mr. Ann Taghon, Van Eeckhoutte, Tacquet & Kileste, www.bellaw.be
Foto: KMR Photography  

Decr.Vl.  18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (BS 29 december 2015)

BVR 4 december 2015 tot wijziging van artikel 16bis van het KB van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (BS 29 december 2015)

In de laatste dagen van 2015 werden in het Belgisch Staatsblad twee wijzigingen gepubliceerd met betrekking tot de terugbetaling die de werkgever kan krijgen van de lonen en de socialezekerheidsbijdragen m.b.t. het betaald educatief verlof.

Let op! Door de zesde staatshervorming is de bevoegdheid met betrekking tot een aantal aspecten van het betaald educatief verlof verschoven van de federale overheid naar de gewesten. De hier vermelde wijzigingen betreffen enkel werkgevers met een vestigingseenheid in het Vlaams gewest.

Een eerste wijziging betreft de termijn voor de indiening van de aanvragen tot terugbetaling van de lonen door de werkgever. De indieningstermijn wordt ingekort van 2 jaar tot:

  • 1 jaar en drie maanden voor het schooljaar 2014-2015,
  • 1 jaar vanaf het schooljaar 2015-2016.

Dat wil zeggen dat voor het schooljaar 2014-2015 de aanvraag tot terugbetaling ten laatste op 30 maart 2016 moet worden ingediend. Voor het schooljaar 2015-2016 moet de aanvraag tot terugbetaling ten laatste op 31 december 2016 worden ingediend.

De terugbetalingsaanvraag moet worden ingediend bij het Departement Werk en Sociale Economie, dienst Betaald Educatief Verlof.

►Lees ook: Hogere werkgeversbijdragen op SWT’s en SWAV’s vanaf 1 januari 2016

De contactgegevens zijn: Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel, tel. 02 553 18 00, educatiefverlof [at] vlaanderen.be.

Een tweede wijziging betreft het bedrag van de terugbetaling dat de werkgever ontvangt. Die terugbetaling is beperkt tot een forfaitair bedrag per gevolgd uur betaald educatief verlof. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt dat forfaitair bedrag beperkt tot 21,30 euro. Waar er voorheen verschillende forfaits golden afhankelijk van het type opleiding, wordt er voortaan in Vlaanderen opnieuw een eenvormig forfait gehanteerd dat geldt voor elk type van opleiding. De Vlaamse regering komt hiermee terug op een besluit van 6 februari 2015 waarbij een hoger maximum forfait (= 22,08 euro) was bepaald.