Wat verandert er na 1 november 2015 voor bestaande kredietgevers consumentenkrediet?

Geschreven door Lexalert
Foto: frankieleon

De kredietgevers inzake consumentenkrediet naar Belgisch recht die voor 1 november 2015 van de minister van Economie een vergunning hebben verkregen conform artikel 74 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, krijgen van rechtswege een voorlopige vergunning waarmee zij hun activiteit kunnen verderzetten.

Zij moeten binnen de achttien maanden, d.w.z. voor 1 mei 2017, een vergunningsdossier indienen via de online applicatie van de FSMA, om een definitieve vergunning als kredietgever inzake consumentenkrediet te verkrijgen. Als dit verzoek om vergunning niet tijdig wordt ingediend, vervalt de voorlopige vergunning van rechtswege. Hetzelfde geldt als de FSMA het verzoek om vergunning niet aanvaardt. De kredietgever zal dan zijn activiteit moeten stopzetten.

De kredietgevers inzake consumentenkrediet die voor 1 mei 2015 geregistreerd waren overeenkomstig artikel 75bis van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, behouden deze registratie. Zij moeten voor 1 mei 2017 hun modelcontracten laten goedkeuren door de FOD Economie.

Lees ook: Hoeveel tijd krijgen kredietgevers om hun vergunningsdossier in te dienen?