Wat mag ik aftrekken als ik een financiering heb voor mijn auto?

Geschreven door Lexalert
Foto:   del mich

Op 21 oktober 2019 publiceerde de FOD Financiën een FAQ over de financiering van auto's.

Wat mag ik aftrekken als ik een financiering heb voor mijn auto?  

Als u geld leent om een auto te kopen, moet u in uw maandelijkse afbetaling een onderscheid maken tussen: 

  • de afbetaling van het geleende kapitaal 

  • de betaalde intresten (ook financieringskosten genoemd) 

Als u kiest voor de aftrek van uw werkelijke beroepskosten kunt u voor het beroepsmatige gebruik (woon-werkverkeer en andere beroepsmatige verplaatsingen) van uw voertuig de intresten van uw lening aftrekken zonder rekening te houden met de aftrekbeperking of het forfait van 0,15 euro per km. Deze intresten zijn dus volledig aftrekbaar. 

Volg op 16 oktober 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (OKT 2020) met Roel VAN HEMELEN

Berekening van de intresten 

Als de financierende instelling u geen aflossingstabel heeft bezorgd waarin de betaalde intresten gedetailleerd zijn opgenomen, kunt u zelf het bedrag aan intresten bepalen door van het af te betalen bedrag het werkelijk geleende bedrag af te trekken. 

►Lees ook: FAQ FOD Financiën over afschrijving auto

Voorbeeld  

Op 01.07.2018 sluit u een lening van 7.500 euro af om er de aankoop van uw auto mee te financieren. De intresten van deze lening bedragen 1.260 euro voor een periode van 36 maanden. In 2018 bedraagt het bedrag aan betaalde intresten dus 1.260 euro x 6/36 = 210 euro. 

70 % van uw autokosten zijn beroepsmatige kosten (zowel woon-werkverkeer als andere beroepsmatige verplaatsingen). Voor 2018 mag u dus het volgende bedrag aftrekken: 210 euro x 70 % = 147 euro. 

U mag ook de afschrijving van uw voertuig aftrekken, maar: 

  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. het woon-werkverkeer is begrepen in het forfait van 0,15 euro per km 

  • het gedeelte van de afschrijving m.b.t. de andere beroepsmatige verplaatsingen is beperkt in functie van de CO2-uitstoot (zie 'forfait en werkelijke kosten')