Wat is er nieuw op 1 januari voor particulieren?

Geschreven door , De Broeck Van Laere & Partners, www.dvp-law.be
Foto: Thousand Persons

Ook voor particulieren zijn er heel wat fiscale nieuwigheden aan het begin van het nieuwe jaar. En dan spreken we niet alleen van de afschaffing van de woonbonus.

Het opvallendste fiscale nieuws op 1 januari 2020 betreft de afschaffing van de woonbonus in het Vlaams Gewest. De afschaffing geldt voor leningen die afgesloten worden vanaf 1 januari 2020. Voor oudere leningen verandert er niets. Zie ook.

Verkooprecht woningen

Een woning kopen (met registratiebelasting) wordt daarentegen goedkoper dankzij een daling van het verkooprecht van 7% tot 6%. Bij een ingrijpende energetische renovatie blijft de bijkomende vermindering behouden: daarvoor zakt het tarief van 6% tot 5%. De tariefdaling is een (gedeeltelijke) compensatie voor de afschaffing van de woonbonus.

Om te vermijden dat kopers tussen twee stoelen zouden vallen en zowel de woonbonus als de tariefdaling zouden missen, is de verlaging van de registratiebelasting niet alleen van toepassing op verkoopovereenkomsten (zogenaamde “compromissen”) die gesloten zijn na 1 januari 2020. De maatregel geldt ook voor verkoopovereenkomsten die al vóór 1 januari 2020 gesloten zijn maar pas in 2020 geregistreerd worden in een authentieke akte.

Dienstencheques

De belastingvermindering voor dienstencheques en wijkwerkcheques
(de vroegere PWA-cheques) wordt verlaagd van 30% tot 20%.
Het belastingvoordeel daalt dus tot 1,80 euro effectief per cheque. De nominale prijs van een dienstencheque (9 euro) en het plafond van 1.500 euro aan cheques blijven ongewijzigd. Voor cheques die nog aangekocht zijn in 2019, blijft de oude regeling van kracht. Daarvoor blijft men dus recht hebben op een belastingvermindering van 30%, ook al worden de cheques pas in 2020 gebruikt.

Voor “valse hybrides” die gekocht zijn sinds 2018, zal de gebruiker belast worden op een fors hoger voordeel van alle aard (zie ons artikel “Autofiscaliteit: wat is er nieuw op 1 januari?”).

Het tarief voor een regularisatie van fiscaal verjaarde kapitalen stijgt verder tot 40 %.

Ten slotte zijn er heel wat nieuwigheden op procedurevlak. Om te beginnen is er een nieuw Wetboek Invordering. De fiscus krijgt in enkele opzichten ruimere invorderingsmogelijkheden, maar ook de rechten van de belastingplichtige worden beter beschermd. Zo krijgt de medeschuldenaar expliciet een bezwaarrecht. Voorts is ook het fiscaal strafrecht hervormd. De straf¬rechter krijgt fiscale bevoegdheden, en al te draconische straffen worden vermeden door een combinatie van verbeurdverklaring en fiscale en strafrechtelijke sancties te verzachten.