Wanneer treedt de single permit in werking?

Uittreksel uit het online seminarie "Single Permit voor buitenlandse werknemers: een revolutie voor de legale arbeidsmigratie" van september, 2018

Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de single permit werden tal van wetten, samenwerkingsakkoorden, KB's, ordonnanties en besluiten. 

Mr. Sophie MAES (Claeys&Engels) geeft een overzicht van de stand van zaken en de inwerkingtreding (4min 52 sec).