Wallonië maakt microwoning mogelijk

Geschreven door Lexalert
Foto: Laura LaVoie  

Bij decreet van 2 mei 2019 wordt de microwoning ingevoerd in het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen. 

Een microwoning is een woning die niet voldoet aan de begripsomschrijving 'woning' bedoeld maar aan minstens drie van de volgende kenmerken beantwoordt: demonteerbaar, verplaatsbaar, met een beperkt volume, met een klein gewicht, met een beperkte grondinneming, zelfbouwwoning, zonder verdieping, zonder funderingen, die niet aangesloten is op nutsleidingen.

Volg onze seminaries Up-to-date Vastgoedrecht met Schoups Advocaten

Vóór de verhuurder een microwoning te huur aanbiedt, moet hij in het bezit zijn van een verhuurvergunning.

De mircrowoning moet:

  1. de criteria inzake veiligheid, gezondheid en overbevolking voor microwoningen, vastgesteld door de Regering op grond van huidig Wetboek, in acht nemen;
  2. de verplichting tot uitrusting met branddetectoren in acht nemen;
  3. de gemeenteverordeningen met betrekking tot de gezondheid en de brandveiligheid in acht nemen;
  4. opgetrokken, ingericht of opgericht zijn met inachtneming van de bepalingen die van toepassing zijn inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019.

Lees de volledige tekst van het decreet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen en van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst, met het oog op de invoeging, in genoemd Wetboek, van het begrip microwoning