Vrijwillige overuren: Optrekking krediet tot 120 uren per kalenderjaar

Geschreven door Advocatenkantoor claeys&engels, Claes&Engels, www.claeysengels.be

In de cao nr. 129 heeft de NAR het krediet voor vrijwillige overuren opgetrokken van 100 uur naar 120 uur per kalenderjaar.

Het systeem van vrijwillige overuren (art. 25bis Arbeidswet) houdt in dat een werknemer die dit wenst en aan wie de werkgever een aanbod heeft gedaan om overuren te presteren, dit kan doen voor een beperkt krediet van 100 uren per kalenderjaar. Dit krediet kan per algemeen verbindend verklaarde cao worden opgetrokken naar 360 uren per kalenderjaar. In onze newsletter van maart 2017 hebben we het systeem van de vrijwillige overuren uiteengezet.

Volg het on demand seminarie Flexibiliteit inzake arbeid(stijd) na de Wet Peeters met Stijn DEMEESTERE

Met de cao nr. 129 is nu voorzien in een optrekking van het krediet voor alle bedrijven uit de privésector naar 120 uren per kalenderjaar. Dit doet geen afbreuk aan reeds bestaande sectorale cao’s met een hoger krediet. Het blijft ook mogelijk voor de sectoren om het krediet verder op te trekken naar maximum 360 uren per kalenderjaar via algemeen verbindend verklaarde cao.

Deze cao dient nog algemeen verbindend te worden verklaard, maar dit is in de praktijk slechts een formaliteit.

►Lees ook Nationale arbeidsraad publiceerde 15 CAO's in uitvoering IPA 2019-20

Actiepunt

Het is voortaan mogelijk om werknemers die dit wensen tot maximum 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar te laten presteren. In uw sector kan een hoger krediet, tot 360 uur, worden vastgesteld per cao. Ga dit dus steeds na, we kunnen u hierbij helpen.