Vrijstellingen van de onroerende voorheffing

Geschreven door Lexalert
Foto: Anne Worner

De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet dat een vrijstelling van onroerende voorheffing gegeven kan worden voor het kadastraal inkomen van onroerende goederen bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen.

In haar standpunt 15120 van 2 september 2015 dat op 29 september 2015 gepubliceerd werd, gaat de Vlaamse Belastingsadministratie hier verder op in.

Meer bepaald wordt er aandacht geschonken aan de vraag of:

  • er een vrijstelling van de onroerende voorheffing voorzien kan worden bij toekomstige bestemming van een onroerend goed; 
  • er bij serviceflats vrijstelling van onroerende voorheffing is voor apart gekadastreerde garagecomplexen, kelders en bergingen indien gebruikt voor de serviceflat.

Lees de volledige tekst van Standpunt nr. 15120 d.d. 2 septeber 2015 "Vrijstellingen van onroerende voorheffing"

► Ander interessant artikel: Het begrip "rijksinwoner" in de Vlaamse Codex Fiscaliteit