Vrederechter bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro vanaf 1 september 2018

Geschreven door Lexalert
Foto: Marcus Quigmire  

Vanaf 1 september 2018 wordt de bevoegdheid van de vrederechter uitgebreid. Tot die datum was hij bevoegd voor vorderingen tot 2.500 euro. Vanaf die datum wordt hij bevoegd voor vorderingen tot 5.000 euro. 

Het doel van deze wetswijziging is de werklastverschuiving van het vredegerecht naar de rechtbank van eerste aanleg van de laatste jaren ongedaan te maken. Daarnaast is het ook de bedoeling beslissingen over kleinere zaken opnieuw dichter bij de rechtzoekende brengen. 

Vonnissen waarbij de vrederechter uitspraak doet over vorderingen tot 2000 euro zijn steeds in eerste en meteen ook laatste aanleg. Hoger beroep is dus niet mogelijk.

Tot nog toe lag de grens op 1.860 euro.

Ook dit zal voor een werklastvermindering zorgen bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Deze wijzigingen treden in werking bij de start van het nieuw gerechtelijk jaar. Dat is op 1 september 2018.

Lees de volledige tekst van de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (BS 30 mei 2018)