Voordeel alle aard smartphone, laptop, internet, pc, gsm,... in 2019

Geschreven door Lexalert

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen alle aard (pc, laptop, gsm, tablet, internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Hiermee wordt het systeem aanzienlijk vereenvoudigd en dalen de belastingen op die voordelen. Er zal gewerkt worden met vier duidelijke en makkelijk toe te passen bedragen.

Heel wat werkgevers staan een pc, gsm of tablet ter beschikking van hun werknemers. Dit wordt beschouwd als een privé belastbaar voordeel. Het bedrag van dat belastbaar voordeel werd bepaald door ofwel (a) de zogenaamde werkelijke waarde voor de werknemer (Hierbij werd getracht om te bepalen wat het voordeel in de praktijk zou betekenen voor de werknemer), ofwel via (b) een forfait, maar daarvan waren er tot op heden slechts twee, namelijk 180 euro voor een pc en 60 euro voor internet.

Het huidige stelsel was aan modernisering toe. Duidelijkheid en transparantie waren immers zoek vanwege de verouderde regelgeving. Er werd bijvoorbeeld enkel rekening gehouden met pc’s en nog niet met laptops of tablets. Daarnaast was het ook onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen, omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Pc’s zijn bovendien veel goedkoper geworden de laatste jaren, hoewel het belastbaar voordeel deze trend niet volgde. Tenslotte miste België coherentie tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën.

►Blijf op de hoogte over de fiscale actualiteit met het online seminarie "Up-to-date Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap" met Roel VAN HEMELEN (TaxQuest)

Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel gemoderniseerd op twee manieren. Ten eerste door duidelijke en realistische bedragen te hanteren. De bedragen worden dus aangepast aan de huidige waarde van een gratis ter beschikking stelling. Ten tweede zullen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst Financiën dezelfde bedragen hanteren in het nieuwe stelsel.

Bedragen op jaarbasis:

  Tot 31/12/2017 Vanaf 01/01/2018
PC en/of laptop €180 €72 (per toestel)
Tablet, gsm en smartphone werkelijke waarde €36 (per toestel)
Gratis internet €60 €60 (per toestel)
Telefoonabonnement werkelijke waarde €48

 

Lees de volledige tekst van het koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement