VLABEL biedt schatting van vastgoed bij erfenis aan

Geschreven door Lexalert
Foto: Banalities  

Wie een huis, appartement of bouwgrond erft moet bij de aangifte van die erfenis ook de waarde daarvan aangeven. Dat is echter niet altijd even eenvoudig. Zeker als het om vastgoed gaat, is een beroep doen op experts soms nodig. In plaats van in te zetten op controleschattingen achteraf, geeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) burgers nu de mogelijkheid om vooraf een schatting te vragen van het vastgoed. 

Bij de aangifte van een erfenis moeten erfgenamen de waarde van de onroerende goederen meedelen. Aangezien dit bij vastgoed vaak moeilijk is, komt de hulp van experts hier van pas. Met als doel een steeds efficiëntere overheid zijn, heeft de Vlaamse Belastingdienst nu beslist om burgers die vastgoed erven de optie te geven vooraf een schatting te vragen. Zo moet VLABEL minder controleschattingen uitvoeren achteraf om de erfbelasting te kunnen berekenen. Indien nodig, behoort ook een bezoek aan de woning tot de mogelijkheden.

Tot 2014 stond de federale overheid nog in voor de inning van de successierechten. Erfgenamen konden toen voor een schatting van vastgoed een beroep doen op externe schatters. Vanaf 2015 staat de Vlaamse Belastingdienst zelf in voor de inning van de erfbelasting. VLABEL zet vooral in op efficiëntieverhoging en een betere dienstverlening naar de burger toe. In dat kader werd beslist om schattingen door de overheid zelf mogelijk te maken. De burger wordt echter tot niks verplicht. Hij kan er nog altijd voor kiezen om zijn vastgoed zelf te waarderen of om op eigen kosten een beroep te doen op een externe schatter.

Door het ontwikkelen van een nieuwe schattingstool, worden de verkoopprijzen van alle vastgoedtransacties nu gecombineerd met een computertoepassing en een lerend algoritme. Zo krijgt VLABEL overzichtelijk informatie aangeleverd over relevante verkoopprijzen van recente transacties in de buurt, wat hun schattingswerk ondersteunt en ook vergemakkelijkt.

Lees ook: Vlaamse sloop- en heropbouwkorting definitief goedgekeurd

*Deze mogelijkheid wordt aangeboden voor overlijdens vanaf 1 april 2019.

*Deze schattingen betreffen enkel de aangiftes bij een erfenis. VLABEL verleent géén voorafgaande schattingen over verkoopprijzen.