Vlaanderen schaft duolegaat af - Maar wat komt in de plaats?

Geschreven door Alexander Colaert, Alaska, ww.alaska-group.eu
Foto: Ken Mayer  

Wordt iets nagelaten aan een verre familielid of een vreemde, dan betalen zij daar aanzienlijk wat erfbelasting op. Dat kan vermeden worden door te werken met een zgn. duolegaat. De Vlaamse regering heeft echter aangekondigd het duolegaat af te schaffen, maar tegelijkertijd komen zijn wel met iets anders op de proppen…

Wat is een duolegaat?

Een duolegaat is een bepaling in een testament waarbij een goed doel (vzw, stichting) wordt aangeduid als algemeen legataris. Daarop moet het goede doel erfbelasting betalen. In Vlaanderen is het tarief 8,5% voor vzw’s en stichtingen. In het Brussels gewest is het tarief voor vzw’s of andere rechtspersonen die erkend zijn om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen 7%%. In het Waals gewest is het tarief tevens 7%. De woonplaats van de erflater bepaalt welk regime van toepassing is. Daarnaast wijst de erflater één of meerdere personen aan, de bijzondere legataris(sen), die recht hebben op bepaalde goederen of een bepaalde som.

Volg op 20 november 2020 van 12:30 uur tot 13:30 uur het online seminar Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschap (NOV 2020) met Roel VAN HEMELEN

Het goede doel moet de goederen van de erflater dan aan de bijzondere legataris afgeven. Door bovendien in het testament te voorzien dat het goede doel alle erfbelasting moet betalen, dus zowel op haar algemeen legaat als op de bijzondere legaten, wordt een besparing in de erfbelasting gerealiseerd. Deze techniek is vooral interessant wanneer de erflater iets wilt nalaten aan legatarissen die enkel kunnen erven in de hogere schijven van de erfbelasting, zoals een neef of een niet-familielid/vreemde. Ook al betalen broers en zussen, en derden/vreemden in Vlaanderen sinds 1 september 2018 ‘slechts’ 55% erfbelasting vanaf een schijf van 75.000 euro, toch blijft een duolegaat interessant.

►Lees ook: De erflasten rond het duolegaat worden gewijzigd vanaf 01.01.2020

Nieuw in het Vlaams regeerakkoord

Het Vlaamse regeerakkoord wil dit duolegaat vanaf 2021 echter afschaffen. In de plaats komt zij wel met iets anders, nl. een best-friends regeling. Dat houdt in dat de erflater aan een verre erfgenaam of een vriend iets nalaat, maar dat zij daarop minder erfbelasting zullen moeten betalen. Zij zullen dus minder de behoefte voelen om gebruik te maken van een duolegaat. De Vlaamse regering stelt dat een erflater een bepaald deel van zijn erfenis kan toewijzen aan een derde, maar dat zij daarop toch de erfrechtelijke tarieven in de rechte lijn toepassen (in plaats van het tarief tussen derden/vreemden). Het is evenwel nog af te wachten hoe de regeling er concreet zal komen uit te zien.