Vlaams Woninghuurdecreet 2019 -De registratieverplichting en de kosten van huurbemiddeling

Geschreven door Lexalert
Foto: carlfbagge

De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving rust op de verhuurder. De kosten die verbonden zijn aan een eventueel laattijdige registratie, zijn volledig te zijnen laste.

Volg het on demand seminarie Is uw appartementsgebouw goed verzekerd? met Astrid CLABOTS

Elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een derde voor de verhuring van het onroerend goed ten laste van de huurder legt, is verboden, tenzij de huurder de opdrachtgever van de bemiddelingsopdracht is.