Versnelde terugbetaling btw - Verduidelijking

Geschreven door Lexalert
Foto: Christian Flores  

De streng lijkende regels voor de indiening van de btw-aangifte zijn de gewone wettelijke spelregels en worden enkel en alleen toegepast voor het toekennen van de versnelde teruggave aan de maandaangevers ‘starters’ en ‘vergunninghouders’.

Deze versnelde terugbetaling van btw is in het absolute belang van de startende ondernemers en enkel mogelijk wanneer de aangifte zo vroeg mogelijk - en dus zeker binnen de wettelijke termijn - wordt ingediend. Bijgevolg moet ook alleen voor die dossiers de boekhouder de strikte termijnen in acht nemen om het voordeel van de snelheid van terugbetaling van de btw-tegoeden voor deze ondernemers te behouden.

Deze regels hebben voor het overige geen invloed op de reeds bestaande toleranties inzake indiening. Deze blijven gewoon verder bestaan.

De FOD Financiën waardeert ten zeerste de professionele inzet en de beroepsplicht waarmee talloze boekhouders hun taak vervullen.

Lees ook: Invoering WVV - gevolgen BTW

Wanneer een toepassing tijdelijk uitvalt, houdt de administratie daarmee steeds rekening om de ondernemingen en hun boekhouders te vrijwaren van elk nadeel of ongemak.