Verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen

Geschreven door Lexalert
Foto: yoppy  

De Ministerraad van 21 april 2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen wat de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen betreft.

Het voorontwerp wijzigt artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen niet alleen belastbaar maar ook terugbetaalbaar te maken wanneer prestaties in het kader van het pensioensparen onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting.

De wijziging gaat van kracht vanaf het aanslagjaar 2016, waarin de vervroegde inning voor het eerst belastbaar was.

Het voorontwerp wordt ter advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ander interessant artikel: Uitsluiting van bepaalde categorieën van belastingplichtigen van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting